Gred : S17
Kod Skim : 3662
Kumpulan : Sokongan
Kem./Jab. : Agensi Antidadah Kebangsaan
Jadual Gaji :

P1T1 RM820.38 - P1T24 RM2151.35
P2T1 RM871.81 - P2T24 RM2272.50
P3T1 RM924.75 - P3T24 RM2397.95

Syarat Lantikan:

i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
oleh kerajaan; [Gaji permulaan ialah pada Gred S17 : P1T1 RM820.38];

ii) lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)
pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Deskripsi Tugas:

Mengendalikan pelaksanaan program pemulihan, program pencegahan, penguatkuasaan undang-undang berkaitan dadah dan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pegawai atasan.

0 comments

diskripsi tugas dirujuk kepada laman web SPA