Iklan jawatan kosong di Maktab Kerjasama Malaysia
Tarikh tutup 14 Disember 2009

Jawatan yang ditawarkan

PENSYARAH SEPARUH MASA

Keutamaan akan diberi kepada calon-calon yang mempunyai kelayakan seperti berikut:-

Ijazah Sarjana Muda dalam pengkhususan “ English Language and Literature” atau “TESL” yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Iklan lengkap jawatan kosong MKM

0 comments

diskripsi tugas dirujuk kepada laman web SPA