Tarikh tutup 2 Mac 2010

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) adalah sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia yang bertanggungjawab memajukan pergerakan Pertubuhan Peladang di seluruh negara mempelawa warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh lantikan serta berkelayakan dan bermotivasi tinggi untuk mengisi jawatan-jawatan berikut:

1. Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi - E27
2. Pembantu Akauntan - W17
3. Pembantu Tadbir(Perkeranian/Operasi) - N17


Iklan jawatan kosong di Lembaga Pertubuhan Peladang
Borang permohonan

0 comments

diskripsi tugas dirujuk kepada laman web SPA