Tarikh tutup 31 Januari 2011

Kolej Universiti Islam Zulkifli Muhammad menawarkan peluang pekerjaan kepada warga negara Malaysia yang berkelayakan dan sihat tubuh badan untuk mengisi jawatan berikut :

1. Pensyarah / Pembantu Pensyarah Syariah Islamiah
Kelayakan : MA atau BA (Syariah) dari Universiti Al-Azhar atau kelayakan lain yang setaraf

2. Pensyarah / Pembantu Pensyarah Usuluddin (Dakwah)
Kelayakan : MA atau BA (Usuluddin) dari Universiti Al-Azhar atau kelayakan lain yang setaraf

3. Pensyarah / Pembantu Pensyarah Komunikasi
Kelayakan : MA atau BA (Komunikasi) atau kelayakan lain yang setaraf

4. Penolong Pensyarah Bahasa Inggeris
Kelayakan : Diploma / Ijazah dan berpengalaman megajar Bahasa Inggeris

5. Pustakawan
Kelayakan : Diploma Pengurusan Perpustakaan

6. Penyelia Asrama
Kelayakan : SPM atau setaraf

7. Pekerja Am
Kelayakan : SPM atau setaraf

maklumat lanjut setiap jawatan kosong

0 comments

diskripsi tugas dirujuk kepada laman web SPA