Saya sering mendapat pertanyaan dan soalan adakah kita semua boleh memohon jawatan di dalam sektor awam yang tidak setaraf dengan kelayakan kita?

mungkin anda juga mempunyai persoalan yang sama,,

Hasil pembacaan saya mendapati bahawa jawapan bagi persoalan tersebut ialah:

Boleh, dengan syarat kelayakan yang anda miliki itu tidak melebihi satu peringkat lebih tinggi dari kelayakan yang ditetapkan untuk jawatan yang dipohon dan pemohon mempunyai kelayakan di peringkat berkenaan. Contoh: Jika anda memiliki kelayakan Diploma/STPM, anda boleh memohon jawatan yang mensyaratkan kelayakan masuk SPM. Demikian juga pemohon yang memiliki kelayakan ijazah sarjana muda di peringkat ijazah kepujian/am boleh memohon jawatan yang mensyaratkan kelulusan di peringkat Diploma atau STPM dengan syarat pemohon mempunyai kelayakan di peringkat Diploma/STPM. Walau bagaimanapun, kelayakan di peringkat matrikulasi tidak dinilai setaraf dengan kelayakan Diploma/STPM.

0 comments

diskripsi tugas dirujuk kepada laman web SPA