Pustakawan atau Librarian adalah mereka yang berkerja menguruskan perpustakaan bermula dari a-z, mungkin ada di antara anda yang mendapat tawaran temuduga sebagai seorang pustakawan (s41), Penolong Pegawai Perpustakaan (s27) ataupun Pembantu Perpustakaan (s17),

cuba kita lihat sedikit sebanyak antara tugas-tugas seorang librarian ini

1-Bertanggungjawab dalam menyemak dan memastikan susun atur buku dan terbitan bersiri di rak dala keadaan kemas, baik dan mudah dikesan oleh pengguna atau dengan kata lain user friendly.

2-Bertanggungjawab dalam memproses penerimaan terbitan bersiri (majalah/jurnal) yang baru diterima dengan mengecop dan dan merekodkan bahan tersebut.

3-Memastikan bahan-bahan bacaan dan dokumen dijaga dan diselenggara dengan elok agar tidak rosak atau hilang.

4-Memastikan buku dan terbitan bersiri direkodkan secara sistematik dan mempunyai kaedah yang bagus dalam mengawal selia rekod pinjaman dan keluar masuk buku atau bahan yang dipinjam dari perpustakaan.

5-Menitik berat aspek keselamatan di dalam perpustakaan dengan mengambil kira semua faktor seperti faktor keselamatan, kelembapan suhu yang mungkin menjejaskan buku dan fail, serangan serangga, susun atur bahan yang betul dan beberapa perkara lain lagi.

artikel dari http://tipskerjaya.blogspot.com/

0 comments

diskripsi tugas dirujuk kepada laman web SPA