a. Jawatan : Pembantu Pertanian
b. Gred : G17
c. Kod Skim : 4830
d. Kumpulan : Sokongan
e. Kem./Jab. : Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang dan Perlis
f. Jadual Gaji :
P1T1 RM824.91 - P1T24 RM2155.88
P2T1 RM876.34 - P2T24 RM2277.03
P3T1 RM929.28 - P3T24 RM2402.48

Kelayakan

i) SPM atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
ii) Sijil Institut Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
[Gaji permulaan ialah pada Gred G17: P1T8]; DAN
iii) lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

Deskripsi Tugas:

Menjalankan tugas pengembangan termasuk kerja-kerja merancang, melaksana, menilai, mengesan program-program pembangunan melalui pelaksanaan projek perladangan berkelompok.

0 comments

diskripsi tugas dirujuk kepada laman web SPA