Sekiranya anda merupakan kakitangan awam sudah tentu anda perlu mengetahui, mengenai GCR, cara pengiraan dan siapa yang layak.

Apakah itu GCR? GCR ialah singkatan kepada gantian cuti rehat yang memberikan ganjaran atau award kepada anggota perkhidmatan awam yang tetap dan juga termasuk pegawai dalam tempoh percubaan dan anggota sementara dalam Perkhidmatan Awam. Tetapi beberapa kategori tidak layak mendapat gantian cuti rehat ini iaitu Pegawai Kontrak dan pegawai yang meletakkan jawatan atau dibuang kerja akibat tindakan tatatertib.

GCR ini telah berkuatkuasa mulai Jan 1974 melalui P.P.Bil. 1/1974 dan hanya diberi kepada Anggota Perkhidmatan Awam yang bersara pada atau selepas 1 Jan 1974.

diharap maklumat ini walaupun sedikit tetapi mampu memberikan maklumat kepada anda

0 comments

diskripsi tugas dirujuk kepada laman web SPA