b. Gred : J17
c. Kumpulan : Sokongan
d. Kem./Jab. : Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan,Melaka, Pulau Pinang
dan Perlis
e. Jadual Gaji :

P1T1 RM843.06 - P1T26 RM2325.37
P2T1 RM896.00 - P2T26 RM2452.46
P3T1 RM950.45 - P3T26 RM2583.95

Kelayakan Jawatan

i) Sijil Perancang Bandar dan Wilayah dari Politeknik-politeknik atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
[Gaji permulaan ialah pada Gred J17: P1T9 RM1254.50]; ATAU

ii) lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Deskripsi Tugas Jawatan:

Menjalankan kajian tapak (kegunaan tanah), soal-selidik sosioekonomi, menyediakan pelan dasar, landskap, kajian kampung dan memberi maklumat guna tanah.

1 comments

  1. zuhairy johar // March 22, 2011 at 7:05 AM  

    wana know about dis entry..is it still valid??

diskripsi tugas dirujuk kepada laman web SPA