iklan kerja
jawatan kosong Lembaga Pertubuhan Peladang

tarikh tutup 31 oktober 2008

LEMBAGA PERTUBUHAN PELADANG KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI MALAYSIA

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) adalah sebuah badan berkanun di bawah Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia yang bertanggungjawab memajukan pergerakan Pertubuhan Peladang di seluruh negara mempelawa warganegara Malaysia yang berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan dan tidak melebihi 54 tahun pada tarikh lantikan serta berkelayakan dan bermotivasi tinggi untuk mengisi jawatan-jawatan berikut:

1- Penolong Akauntan
2- Pembantu Ehwal Ekonomi
3- Juruteknik
4- Juruteknik Komputer
5- Penjaga Jentera Elektrik

iklan jawatan kosong LPP

borang permohonan

0 comments

diskripsi tugas dirujuk kepada laman web SPA