a. Jawatan : Pembantu Pertahanan Awam
Gred : KP17
Kod Skim : 3940
Kumpulan : Sokongan
Kem./Jab. : Jabatan Pertahanan Awam
Jadual Gaji :

P1T1 RM820.38 - P1T24 RM2151.35
P2T1 RM871.81 - P2T24 RM2272.50
P3T1 RM924.75 - P3T24 RM2397.95

Syarat Lantikan:

(i)

(a)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf oleh kerajaan; atau

(b)

bekas anggota polis atau tentera yang berpangkat Koperal dan ke atas dan telah disahkan dalam jawatan tersebut serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik dan berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan; dan

(ii)

calon yang memiliki kelayakan di perenggan (i) (a) hendaklah mendapat kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Deskripsi Tugas :

Bertanggungjawab mengetuai Pejabat Pertahanan Awam Daerah yang bertanggungjawab ke atas tugas-tugas pentadbiran / kewangan, pengurusan pasukan dan operasi bencana di daerah berkenaan.

0 comments

diskripsi tugas dirujuk kepada laman web SPA