a. Jawatan : Pembantu Syariah
Gred : LS17
Kod Skim : 3081
Kumpulan : Sokongan
Kem./Jab. : Jabatan Perdana Menteri, Pentadbiran Kerajaan Negeri
Sembilan, Melaka, Pulau Pinang dan Perlis
Jadual Gaji :

P1T1 RM823.40 - P1T24 RM2154.37
P2T1 RM874.83 - P2T24 RM2275.52
P3T1 RM927.77 - P3T24 RM2400.97

Syarat Lantikan:

(i)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan dengan lulus dalam subjek Bahasa Arab (Komunikasi) atau Bahasa Arab Tinggi dan kepujian dalam subjek Al-Quran dan Sunnah atau Syariah Islamiah; dan(ii)

lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Deskripsi Tugas:

Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan perundangan syariah, meliputi urusan pendaftaran, perbicaraan, guaman, pendakwaan dan pentadbiran di Mahkamah Syariah.

0 comments

diskripsi tugas dirujuk kepada laman web SPA