a. Jawatan : Pembantu Penyelidik Sosial
Gred : N17
Kod Skim : 3701
Kumpulan : Sokongan
Kem./Jab. : Kementerian Penerangan
Jadual Gaji :

P1T1 RM820.38 - P1T24 RM2151.35
P2T1 RM871.81 - P2T24 RM2272.50
P3T1 RM924.75 - P3T24 RM2397.95

Syarat Lantikan:

(i)

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

(ii)

kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Deskripsi Tugas :

Bertanggungjawab membantu Penolong Pegawai Penyelidik Sosial dalam menjalankan kerja-kerja soal-selidik, merekod dan mengumpul data-data, menyelidik, menyemak data-data yang telah dikutip dan membantu dalam penyediaan dan penerbitan laporan.

0 comments

diskripsi tugas dirujuk kepada laman web SPA