Maklumat Latihan Jurupulih Perubatan (Cara Kerja)

a. Latihan Jurupulih Perubatan (Cara Kerja)
Jantina : Lelaki dan Perempuan
Tempoh Latihan : 3 tahun
Biasiswa Semasa Latihan : RM621.21 sebulan
Kem/Jab : Kementerian Kesihatan Malaysia
Tempat Latihan :
i) Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sungai Buloh, Selangor

b. Syarat Latihan:
i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

ii) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulus yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

c. Perhatian:


Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan di peringkat diploma akan diperakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Jurupulih Perubatan (Cara Kerja), Gred U29.

1 comments

  1. Anonymous // August 14, 2013 at 10:59 PM  

    My name is suresh Im from seremban. Last year I sat for my SPM2012.Now I have 7 credits. BM,BI,PRL,SC And other subjects I got credit. But the thing is im failed in my maths paper.I wanted to study physiotherapy at government job. So please help me. Ill give you my email address Sureshresh881@gmail.com.

diskripsi tugas dirujuk kepada laman web SPA