Maklumat Latihan Penolong Pegawai Farmasi

a. Latihan Penolong Pegawai Farmasi
Jantina : Lelaki dan Perempuan
Tempoh Latihan : 3 tahun
Biasiswa Semasa Latihan : RM621.21 sebulan
Kem/Jab : Kementerian Kesihatan Malaysia
Tempat Latihan :
i) Kolej Sains Kesihatan Bersekutu Sungai Buloh, Selangor

b. Syarat Latihan:
i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

ii) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

c. Perhatian:


Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan akan diperakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Penolong Pegawai Farmasi, Gred U29.

0 comments

diskripsi tugas dirujuk kepada laman web SPA