Maklumat Latihan Penolong Pegawai Perubatan

a. Latihan Penolong Pegawai Perubatan
Jantina : Lelaki dan Perempuan
Tempoh Latihan : 3 tahun
Biasiswa Semasa Latihan : RM621.21 sebulan
Kem/Jab : Kementerian Kesihatan Malaysia
Tempat Latihan :
i) Kolej Pembantu Perubatan, Ulu Kinta, Perak
ii) Kolej Pembantu Perubatan Seremban, Negeri Sembilan
iii) Kolej Pembantu Perubatan Alor Setar, Kedah
iv) Kolej Sains Kesihatan Bersekutu (KSKB) Kuching, Sarawak

b. Syarat Latihan:
i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; dan

iilulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

c. Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:


Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Hospital Rendah adalah layak dipertimbangkan secara Kenaikan Pangkat Secara Lantikan untuk mengikuti Latihan Pembantu Perubatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

i) mempunyai kelayakan di para (i) di atas; dan

ii) berumur kurang dari 51 tahun pada tarikh permohonan.

d. Perhatian:


Pelatih-pelatih yang telah tamat latihan di peringkat diploma akan diperakukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dilantik ke jawatan Penolong Pegawai Perubatan, Gred U29.

0 comments

diskripsi tugas dirujuk kepada laman web SPA